Steder i Odense

Åben kort
Lokal tid:
01:12:18
Odense
Administrative Region:Syddanmark
Befolkning:176 683
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
5000-5270

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
OdenseOdense
Odense
Hotel Windsor, Milling Hotels

Hotel Windsor, Milling Hotels

Vindegade 45, Odense C
lodgingLæs mere
Hotel Domir

Hotel Domir

Hans Tausens Gade 19, Odense C
lodgingLæs mere
Hotel Ansgar, Milling Hotels

Hotel Ansgar, Milling Hotels

Østre Stationsvej 32, Odense C
lodgingLæs mere
Ydes Hotel Odense

Ydes Hotel Odense

Hans Tausens Gade 11, Odense C
lodgingLæs mere
Billesgade Bed & Breakfast

Billesgade Bed & Breakfast

Billesgade 9, Odense C
lodgingLæs mere
First Hotel Grand

First Hotel Grand

Jernbanegade 18, Odense C
lodgingLæs mere
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense

Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense

Claus Bergs Gade 7, Odense C
lodgingLæs mere
Hotel Plaza, Milling Hotels

Hotel Plaza, Milling Hotels

Østre Stationsvej 24, Odense C
lodgingLæs mere
CABINN Hotel Odense

CABINN Hotel Odense

Østre Stationsvej 9, Odense C
lodgingLæs mere
City Hotel Odense

City Hotel Odense

Hans Mules Gade 5, Odense C
lodgingLæs mere
Best Western Hotel Knudsens Gaard

Best Western Hotel Knudsens Gaard

Hunderupgade 2, Odense M
lodgingLæs mere
Hotel Odense

Hotel Odense

Ørbækvej 350, Odense SØ
lodgingLæs mere
Ansgarhus Motel

Ansgarhus Motel

Kirkegårds Alle 17, Odense C
lodgingLæs mere
H.C. Andersens Hus

H.C. Andersens Hus

Hans Jensens Stræde 45, Odense C
museumLæs mere
Hotel Næsbylund Kro

Hotel Næsbylund Kro

Bogensevej 105, Odense N
lodgingLæs mere

Else Timmermanns Fond For Studerende Ved Det Fynske Musik- Konservatorium

Islandsgade 2, Odense C
point_of_interestLæs mere

Karens Bed and Breakfast

Frederiksgade 44, Odense C
lodgingLæs mere

Fredens Sogns Menighedsråd

Skibhusvej 162, Odense C
point_of_interestLæs mere

Højstrup

Højstrup
localityLæs mere

📑 Odense alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning