Steder i Odder

Åben kort
Lokal tid:
20:04:31
Odder
Administrative Region:Midtjylland
Befolkning:11 872
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
8300

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
OdderOdder
Odder
Montra Odder Parkhotel

Montra Odder Parkhotel

Torvald Køhlsvej 25, Odder
lodgingLæs mere

Lundhof

Lundhoffvej 4, Odder
point_of_interestLæs mere
Spektrum Odder Svømmehal

Spektrum Odder Svømmehal

Nølevvej 6, Odder
point_of_interestLæs mere

Kystfiskeri, Hou

, DK-8300 Odder
point_of_interestLæs mere

Madhimlens Take Away

Odder Gymnasium, Østermarksvej 25, Odder
meal_takeawayLæs mere
Kvickly Odder
Økologiens Have

Økologiens Have

Rørthvej 132, Odder
parkLæs mere
Land Og Fritid Odder

Land Og Fritid Odder

Højmarkvej 1, Odder
pet_storeLæs mere
Retro Genbrug Odder

Retro Genbrug Odder

27, Skovdalsvej, Odder
storeLæs mere
Feriepartner Odder-Juelsminde

Feriepartner Odder-Juelsminde

Banegårdsgade 3, Odder
real_estate_agencyLæs mere
Ejendomsmægler Odder - danbolig Odder

Ejendomsmægler Odder - danbolig Odder

Rosensgade 5, Odder
real_estate_agencyLæs mere

Gernot Laue (Tandlæge)

Rosensgade 16, Odder
dentistLæs mere
Legekæden Odder

Legekæden Odder

Rosensgade 32, Odder
storeLæs mere
Biffen Odder

Biffen Odder

Rosensgade 10, Odder
movie_theaterLæs mere
Ny Fillerup Savværk ApS

Ny Fillerup Savværk ApS

Skovdalsvej 3, Odder
general_contractorLæs mere
Kiplev&Frandsen

Emmaljunga AB

Knudsminde 3 A, Odder
point_of_interestLæs mere

Odder Fitness Center

Højgaardsvej 9A, Odder
gymLæs mere

Beder Malling

Beder Malling
sublocality_level_2Læs mere

📑 Odder alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning