Steder i Nykøbing Mors

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

237792

Dødsfald

2441

DanmarkNykøbing Mors

 

Nykøbing Mors

Administrative Region:
Nordjylland
Befolkning:
9 134
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
7900

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Nykøbing Mors

Parkere

Butik

Busstoppested

Campingplads

Bilforhandler

📑 Nykøbing Mors alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPolitiPunkt af interesseRegnskabRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTøjbutikUniversitetVinhandel