steder i Nykøbing Mors

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkNykøbing Mors

 

Nykøbing Mors

Administrative Region:
Nordjylland
befolkning:
9 134
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
7900

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Nykøbing Mors

Forlystelsespark

Parkering

Regnskab

Administrative område niveau 2

Lufthavn

📑 Nykøbing Mors alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPolitiPunkt af interesseRegnskabRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTøjbutikUniversitetVinhandel