Steder i Nykøbing Mors

DanmarkNykøbing Mors

18:24:39

Nykøbing Mors

Administrative Region:
Nordjylland
Befolkning:
9 135
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
7900

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Nykøbing Mors

Hospital

Forsikring agentur

Guldsmed

Maler

Parkere

📑 Nykøbing Mors alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikButikCafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPolitiPunkt af interesseRegnskabRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTøjbutikUniversitetVinhandel