Steder i Nykøbing Mors

Åben kort
Lokal tid:
19:34:02
Nykøbing Mors
Administrative Region:Nordjylland
Befolkning:9 135
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
7900

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
Nykøbing MorsNykøbing Mors

Nykøbing

Nykøbing
localityLæs mere
Danhostel Nykøbing Mors

Danhostel Nykøbing Mors

Øroddevej 15, Nykøbing Mors
lodgingLæs mere
Sallingsund Færgekro

Sallingsund Færgekro

Sallingsundvej 104, Nykøbing Mors
lodgingLæs mere
Sangskriverne i Glyngøre

Sangskriverne i Glyngøre

Skovbakken 10 st., Glyngøre, Roslev
home_goods_storeLæs mere
Pakhuset Hotel & Restaurant

Pakhuset Hotel & Restaurant

Toldbodgade 10, Nykøbing Mors
restaurantLæs mere

Viggo Berg Andersen

Lyngbjergvej 19, Nykøbing Mors
point_of_interestLæs mere
BIO MORS

BIO MORS

Kirkegade 3, Nykøbing Mors
movie_theaterLæs mere

Strandhuset Holiday Home

Strandvej 2, Roslev
lodgingLæs mere
Glyngøre Kirke

Ferielejligheder No 15

15 Havnegade 1, 2, 3, Nykøbing Mors
lodgingLæs mere
Morsø Golfklub

Morsø Golfklub

Teglgårdsvej 24, Nykøbing Mors
point_of_interestLæs mere
Fri BikeShop Nykøbing MORS

Fri BikeShop Nykøbing MORS

Fruevej 95, Nykøbing Mors
bicycle_storeLæs mere
Thy-Mors HF & VUC

Thy-Mors HF & VUC

Limfjordsvej 95, Nykøbing Mors
schoolLæs mere
Kop & Kande
Jyske Bank
Jysk Hvidevarer A/S
Telia

Telia

Vestergade 22, Nykøbing Mors
storeLæs mere
Roslev

📑 Nykøbing Mors alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning