Steder i Nykøbing F

DanmarkNykøbing F

17:10:26

Nykøbing F

Administrative Region:
Sjælland
Befolkning:
16 904
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4800

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Nykøbing F

Universitet

Rådhus

Tankstation

Hovedentreprenør

Gym

📑 Nykøbing F alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLægeMalerMuseumMåltid leveringMøbelbutikNatklubParkeringPengeautomatPostkontorPunkt af interesseRegnskabRestaurantRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandel