Steder i Nykøbing F

Lokal tid:
01:47:45
Nykøbing F
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:16 904
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4800

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
Nykøbing FNykøbing F
Nykøbing Falster

Nykøbing Falster

Nykøbing Falster
localityLæs mere
Hotel Liselund

Hotel Liselund

Lundevej 22, Nykøbing Falster
lodgingLæs mere
Hotel Falster

Hotel Falster

Stubbekøbingvej 150, Nykøbing Falster
lodgingLæs mere
Danhostel Nykøbing Falster

Danhostel Nykøbing Falster

Østre Alle 110, Nykøbing Falster
lodgingLæs mere
Vesterskov Bed & Breakfast

Vesterskov Bed & Breakfast

Vesterskovvej 71, Nykøbing Falster
lodgingLæs mere
Bed and Breakfast Hasseloe

Bed and Breakfast Hasseloe

Hasseløvej 102, Nykøbing Falster
lodgingLæs mere
Ny Kirstineberg Gods Bed & Breakfast

Ny Kirstineberg Gods Bed & Breakfast

Ny Kirstinebergvej 7, Nykøbing Falster
lodgingLæs mere

📑 Nykøbing F alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning