Steder i Nørresundby

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

375065

Dødsfald

2697

DanmarkNørresundby

 

Nørresundby

Administrative Region:
Nordjylland
Befolkning:
23 546
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
9400

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Nørresundby

Vinhandel

Logi

Mad

Måltid levering

Rute

📑 Nørresundby alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBusstoppestedButikCafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVinhandelbiludlejning