steder i Nakskov

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkNakskov

 

Nakskov

Administrative Region:
Sjælland
befolkning:
12 707
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
4900

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Nakskov

Busstoppested

Cafe

Campingplads

Bilforhandler

biludlejning

📑 Nakskov alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTransit stationTøjbutikVinhandelbiludlejning