Steder i Nakskov

Åben kort
Lokal tid:
19:06:03
Nakskov
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:12 758
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4900

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
NakskovNakskov
Nakskov
Hotel Harmonien

Hotel Harmonien

Nybrogade 2, Nakskov
lodgingLæs mere
Hotel Skovridergården

Hotel Skovridergården

Svingelen 4, Nakskov
restaurantLæs mere
Tropehuset v/Lars Helge Hansen

Tropehuset v/Lars Helge Hansen

Tårsvej 40, Nakskov
floristLæs mere
Kop & Kande
jem & fix

Nakskov Gymnasium & HF

Søvej 6, Nakskov
schoolLæs mere

Jensen Søren L Og Peter Regli (Tandlæge)

Ved Dampmøllen 3 A, Nakskov
dentistLæs mere
Nakskov SvømmeCenter

Nakskov SvømmeCenter

A. E. Hansensvej 1A, Nakskov
point_of_interestLæs mere
Fitnesshouse

Fitnesshouse

Vejlegadebro 11, Nakskov
gymLæs mere
Nybolig Johnny Rasmussen - Nakskov

Nybolig Johnny Rasmussen - Nakskov

Axeltorv 7, Nakskov
real_estate_agencyLæs mere
Kvickly Nakskov

Kvickly Nakskov

Krøyers Gård 23, Nakskov
home_goods_storeLæs mere
Privatskolen Nakskov

Privatskolen Nakskov

Nørrevold 30, Nakskov
schoolLæs mere
Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds

Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds

Nybrogade 5, Nakskov
policeLæs mere
Nordic Air Filtration

Nordic Air Filtration

Bergenvej 1, Nakskov
point_of_interestLæs mere

Steno-skolen

Jernbanegade 5, Nakskov
schoolLæs mere

Ortofon A/S

Stavangervej 9, Nakskov
point_of_interestLæs mere

Kruse

Skydebanevej 2, Nakskov
point_of_interestLæs mere
Matas
Harpelunde

Harpelunde

Harpelunde
localityLæs mere

📑 Nakskov alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning