Steder i Nakskov

DanmarkNakskov

18:01:41

Nakskov

Administrative Region:
Sjælland
Befolkning:
12 758
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4900

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Nakskov

Tandlæge

Læge

Elektriker

Elektronik butik

Brandstation

📑 Nakskov alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkerePengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVinhandelbiludlejning