Steder i Nakskov

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

380949

Dødsfald

2708

DanmarkNakskov

 

Nakskov

Administrative Region:
Sjælland
Befolkning:
12 707
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
4900

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Nakskov

Begravelse hjem

Tankstation

Hovedentreprenør

Apotek

Læge

📑 Nakskov alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTransit stationTøjbutikVinhandelbiludlejning