Steder i Middelfart

Åben kort
Lokal tid:
19:51:13
Middelfart
Administrative Region:Syddanmark
Befolkning:15 202
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
5500

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
MiddelfartMiddelfart
Fredericia

Fredericia

Fredericia
localityLæs mere
Sixtus Sinatur Hotel & Konference

Sixtus Sinatur Hotel & Konference

Teglgårdsvej 73, Middelfart
lodgingLæs mere
Motel Lillebælt

Motel Lillebælt

Brovejen 266, Middelfart
lodgingLæs mere
HUSET Middelfart

HUSET Middelfart

Hindsgavl Alle 2, Middelfart
point_of_interestLæs mere
Comwell Middelfart

Comwell Middelfart

Karensmindevej 3, Middelfart
lodgingLæs mere
Hindsgavl Slot

Hindsgavl Slot

Hindsgavl Alle 7, Middelfart
lodgingLæs mere
Hotel Park, Milling Hotels

Hotel Park, Milling Hotels

Viaduktvej 28, Middelfart
lodgingLæs mere
Severin Kursuscenter

Severin Kursuscenter

Skovsvinget 25, Middelfart
point_of_interestLæs mere
Hotel Borgmestergaarden

Hotel Borgmestergaarden

Havnegade 69, Middelfart
lodgingLæs mere
Hotel Medio

Hotel Medio

Kolding Landevej 6, Fredericia
lodgingLæs mere
Comwell Kongebrogaarden

Comwell Kongebrogaarden

Kongebrovej 63, Middelfart
lodgingLæs mere

Grimmerhus Bygningsfond

Kongebrovej 42, Middelfart
point_of_interestLæs mere
Middelfart Resort

Middelfart Resort

Oddevejen 8, Middelfart
lodgingLæs mere

Lillebælt Køkken- & Vinduescenter ApS

Brovejen 421, Middelfart
point_of_interestLæs mere
FænøSund Konference og Ferie

FænøSund Konference og Ferie

Oddevejen 8, Middelfart
lodgingLæs mere
Dyrlægegården Kauslunde

Dyrlægegården Kauslunde

Hovedvejen 96, Middelfart
veterinary_careLæs mere
Bilcentret - A. Nielsen A/S

Bilcentret - A. Nielsen A/S

Mandal Alle 15, Middelfart
car_dealerLæs mere
Panorama Middelfart

Panorama Middelfart

Havnegade 8B, Middelfart
movie_theaterLæs mere
Middelfart

Middelfart

Middelfart
localityLæs mere

📑 Middelfart alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning