steder i Kongens Lyngby

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkKongens Lyngby

 

Kongens Lyngby

Administrative Region:
Hovedstaden
befolkning:
55 903
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
2800

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Kongens Lyngby

Bog butik

Busstoppested

Cafe

Bilforhandler

biludlejning

📑 Kongens Lyngby alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning