Steder i Lillerød

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

237792

Dødsfald

2441

DanmarkLillerød

 

Lillerød

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
16 732
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
3450

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Lillerød

Stadion

Elektronik butik

Finansiere

Brandstation

Vasketøj

📑 Lillerød alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonStadionSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandel