Steder i Lillerød

Åben kort
Lokal tid:
23:56:43
Lillerød
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:16 793
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3450

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
LillerødLillerød
Hillerød

Hillerød

Hillerød
localityLæs mere
ALDI Allerød
Blovstrød Kro

Blovstrød Kro

Kongevejen 21, Lillerød
restaurantLæs mere

Skovgården

Hestehavevej 24, Hillerød
lodgingLæs mere
Ninas NaturCafé

Ninas NaturCafé

Kirkeltevej 101, Lillerød
restaurantLæs mere
Widex A/S
Birkholm Planteskole A/S

Birkholm Planteskole A/S

Farremosen 4, Lillerød
parkLæs mere
AMETEK Denmark A/S

AMETEK Denmark A/S

Gydevang 32, Lillerød
point_of_interestLæs mere
NIRAS A/S

NIRAS A/S

Sortemosevej 19, Lillerød
point_of_interestLæs mere

Selskabet For Arktisk Forskning Og Teknologi

Sortemosevej 19, Lillerød
point_of_interestLæs mere
Fritz Hansen A/S

Fritz Hansen A/S

Allerødvej 8, Lillerød
point_of_interestLæs mere
Kop & Kande

Welltec A/S

Gydevang 25, Lillerød
point_of_interestLæs mere
Mungo Park

Mungo Park

Fritz Hansensvej 23, Lillerød
point_of_interestLæs mere
ChemoMetec A/S

ChemoMetec A/S

Gydevang 43, Lillerød
point_of_interestLæs mere
Allerød Bio

Allerød Bio

Frederiksborgvej 17, Lillerød
movie_theaterLæs mere
Allerød Tennisklub

Allerød Tennisklub

Rørmosevænget 10, Lillerød
point_of_interestLæs mere

Copenhagen Eventcenter

Gydevang 39, Lillerød
point_of_interestLæs mere
Restaurant Nysøgaard ApS

Restaurant Nysøgaard ApS

Nysøgårdsvej 9, Hillerød
point_of_interestLæs mere
Hørsholm

Hørsholm

Hørsholm
localityLæs mere

📑 Lillerød alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning