Steder i Korsør

Åben kort
Lokal tid:
19:25:50
Korsør
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:14 702
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4220

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
KorsørKorsør
Korsør
Comwell Korsør
Comwell Klarskovgaard

Comwell Klarskovgaard

Korsør Lystskov 30, Korsør
lodgingLæs mere
Hotel Drop-In

Hotel Drop-In

Tårnborgvej 180, Korsør
lodgingLæs mere

Hardys Salg og Service I/S v/ Hardy Ghorbani& John Nielsen

Algade 47, Korsør
point_of_interestLæs mere
Q8 Tankstation

Q8 Tankstation

Storebæltsvej 60, Korsør
gas_stationLæs mere

Uden titel

Nygade 9, Korsør
point_of_interestLæs mere

Korsør

Norvangen 3D, Korsør
point_of_interestLæs mere
Quistgaardsvej 13

Quistgaardsvej 13

Quistgaardsvej 13, Korsør
lodgingLæs mere
Skat Skattecenter Korsør

Skat Skattecenter Korsør

Storebælts Erhvervspark 3, Korsør
accountingLæs mere
Fitness World - Korsør, Norvangen

Fitness World - Korsør, Norvangen

Norvangen 3D, Korsør
point_of_interestLæs mere
Restaurant & Cafe Vandkanten

Restaurant & Cafe Vandkanten

Havnearkaderne 5, Korsør
restaurantLæs mere
Nordic Cykler

Din Tøjmand

Havnearkaderne 11, Korsør
clothing_storeLæs mere
Korsør Biograf Teater

Korsør Biograf Teater

Jens Baggesens Gade 17, Korsør
movie_theaterLæs mere
jem & fix
Vemmelev

📑 Korsør alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning