Steder i Korsør

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

375065

Dødsfald

2697

DanmarkKorsør

 

Korsør

Administrative Region:
Sjælland
Befolkning:
14 608
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
4220

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Korsør

Kirkegård

Elektriker

Brandstation

Advokat

Bibliotek

📑 Korsør alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTransit stationTøjbutikVinhandelbiludlejning