Steder i Kolding

Åben kort
Lokal tid:
00:56:45
Kolding
Administrative Region:Syddanmark
Befolkning:60 300
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
6000

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
KoldingKolding
Kolding
Scandic Kolding
Hotel Saxildhus Kolding

Hotel Saxildhus Kolding

Banegårdspladsen 1, Kolding
lodgingLæs mere
Danhostel Kolding

Danhostel Kolding

Ørnsborgvej 10, Kolding
lodgingLæs mere
First Hotel Kolding

First Hotel Kolding

Banegårdspladsen 7, Kolding
lodgingLæs mere
Comwell Kolding

Comwell Kolding

Skovbrynet 1, Kolding
lodgingLæs mere
Kolding Sportel

Kolding Sportel

Ambolten 2, Kolding
point_of_interestLæs mere

Simon Peter Sogns Menighedsråd

Islandsvej 12, Kolding
point_of_interestLæs mere
Maybom Kolding – Bed & Breakfast

Maybom Kolding – Bed & Breakfast

Sjællandsvej 10, Kolding
lodgingLæs mere

Bed and Breakfast Kolding

Mazantigade 20, A, Kolding
lodgingLæs mere
Mit Bed & Breakfast

Mit Bed & Breakfast

Rylevej 14, Kolding
lodgingLæs mere

Metropolis - Kløvervej 44

Kløvervej 44, Kolding
point_of_interestLæs mere
Gammelrøj Herregård

Gammelrøj Herregård

Østerskovvej 15, Kolding
lodgingLæs mere
Kolding Storcenter

Kolding Storcenter

Skovvangen 42, Kolding
shopping_mallLæs mere
You'll Never Walk Alone

You'll Never Walk Alone

A L Passagen 2, Kolding
barLæs mere

Mazantigade Kolding ApS

Mazantigade 9, Kolding
point_of_interestLæs mere

Mmk Center ApS

Skovvangen 42, Kolding
restaurantLæs mere

Fredes Café

KOLDING STORCENTER, Skovvangen 42, Kolding
cafeLæs mere
Sengemagasinet ApS - specialister i senge og alt til soveværelset

Sengemagasinet ApS - specialister i senge og alt til soveværelset

Vejlevej 302, Kolding
furniture_storeLæs mere

📑 Kolding alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning