Steder i Kalundborg

Åben kort
Lokal tid:
23:54:09
Kalundborg
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:16 490
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4400

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
KalundborgKalundborg
Kalundborg

Kalundborg

Kalundborg
localityLæs mere
Danhostel Kalundborg Vandrehjem

Danhostel Kalundborg Vandrehjem

Stadion Alle 5, Kalundborg
lodgingLæs mere
Holmehuset Bed and Breakfast

Holmehuset Bed and Breakfast

Kåstrup Holmevej 23, Kalundborg
lodgingLæs mere
Debbies Bed and Breakfast

Debbies Bed and Breakfast

Hovvejen 114, Kalundborg
lodgingLæs mere
Zleep Hotel Kalundborg

Zleep Hotel Kalundborg

Klintedalsvej 60, Kalundborg
lodgingLæs mere

Ejerforeningen Sct. Jørgensbjerg 2

Sct Jørgensbjerg 2, Kalundborg
point_of_interestLæs mere

Dan-Ejendomme A/S Hærvighus

Vestre Havneplads 22, Kalundborg
point_of_interestLæs mere
Go´ Form Kalundborg

Go´ Form Kalundborg

Hareskovvej 19, Kalundborg
gymLæs mere

Folkekirkens Nødhjælpsgenbrugsbutik

Klosterengen 26, Kalundborg
point_of_interestLæs mere

Bailine

Kordilgade 19, Kalundborg
point_of_interestLæs mere
Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse

Bredgade 45, Kalundborg
bankLæs mere
Asylet

Asylet

Volden 12, Kalundborg
point_of_interestLæs mere

Autogenbrug Kalundborg A/S

Hareskovvej 15, Kalundborg
point_of_interestLæs mere

Novo Nordisk A/S

Hallas Alle 1, Kalundborg
healthLæs mere
Skolen på Herredsåsen

Skolen på Herredsåsen

Klosterparkvej 175, Kalundborg
schoolLæs mere
Kino - Den Blå Engel

Kino - Den Blå Engel

Vænget 4, Kalundborg
movie_theaterLæs mere
B&B Engsvang

B&B Engsvang

Gl Hovvej 101, Kalundborg
lodgingLæs mere
jem & fix
føtex Kalundborg

📑 Kalundborg alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning