Steder i Kalundborg

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

375065

Dødsfald

2697

DanmarkKalundborg

 

Kalundborg

Administrative Region:
Sjælland
Befolkning:
16 295
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
4400

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Kalundborg

Rute

Bilforhandler

Parkering

Bank

Mad

📑 Kalundborg alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVasketøjVinhandelbiludlejning