Steder i Jyllinge

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

237792

Dødsfald

2441

DanmarkJyllinge

 

Jyllinge

Administrative Region:
Sjælland
Befolkning:
10 197
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
4040

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Jyllinge

Rejsebureau

Bank

Apotek

Punkt af interesse

Politi

📑 Jyllinge alle kategorier

AdvokatApotekBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBlikkenslagerBlomsterhandlerBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKommunenKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækOpbevaringParkerePolitiPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSkoleSkønhedssalonSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTransit stationTøjbutikVasketøjVinhandel