Steder i Jyllinge

Åben kort
Lokal tid:
19:52:32
Jyllinge
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:10 207
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4040

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
JyllingeJyllinge
Roskilde
Salvadparken

Salvadparken

Frederiksborgvej 501, Roskilde
parkLæs mere
Oddestenen
Lillebæk & Co Øst Emballering ApS

Lillebæk & Co Øst Emballering ApS

Havremarken 2, Ølstykke
point_of_interestLæs mere
Fog Værebro Trælast & Byggecenter

Fog Værebro Trælast & Byggecenter

Lyshøjvej 14, Ølstykke
hardware_storeLæs mere
SFO Jyllinge Skole

SFO Jyllinge Skole

Planetvej 30, Jyllinge
point_of_interestLæs mere
Hotel Søfryd

Hotel Søfryd

Søfrydvej 8-10, Jyllinge
lodgingLæs mere
Wewers Ølstykke

Wewers Ølstykke

Lyshøjvej 3, Ølstykke
general_contractorLæs mere

Gundsølægerne

Hyldekærsvej 2, Roskilde
doctorLæs mere

Skattekisten - Privat Dagpleje

Kornvej 46, Jyllinge
point_of_interestLæs mere
Restaurant Bondestuen

Restaurant Bondestuen

Bygaden 51, Jyllinge
restaurantLæs mere
Jyllinge Lystbådehavn

Jyllinge Lystbådehavn

Strandpromenaden 6, Jyllinge
point_of_interestLæs mere
The Plant Explorer

The Plant Explorer

Stiesager 2, Roskilde
foodLæs mere
Celsa Steel Service A/S

Celsa Steel Service A/S

Frodebjergvej 6, Ølstykke
storeLæs mere

Djurhuus It (Kim Djurhuus)

Tinghøjvej 5, Ølstykke
point_of_interestLæs mere
Cafe Lilly
Frederikssund

Frederikssund

Frederikssund
localityLæs mere

📑 Jyllinge alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning