Steder i Jægerspris

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

238306

Dødsfald

2443

DanmarkJægerspris

 

Jægerspris

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
4 057
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
3630

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Jægerspris

Isenkræmmer

Sundhed

Hjem varer butik

Advokat

Bibliotek

📑 Jægerspris alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBegravelse hjemBibliotekBilreparationerBlomsterhandlerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsDyrehandelEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaFysioterapeutGymHjem varer butikHovedentreprenørIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNaturlige trækParkerePengeautomatPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantSkoleSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTransit stationTøjbutikUniversitetVinhandelbiludlejning