steder i Ishøj

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkIshøj

 

Ishøj

Administrative Region:
Hovedstaden
befolkning:
20 826
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
2635

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Ishøj

Busstoppested

Cafe

Campingplads

Bilforhandler

Bilreparationer

📑 Ishøj alle kategorier

AdvokatApotekBageriBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKommunenKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikVasketøjVinhandelZoo