Steder i Ishøj

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

238306

Dødsfald

2443

DanmarkIshøj

 

Ishøj

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
20 826
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2635

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Ishøj

Regnskab

Pengeautomat

Bageri

Cafe

Bar

📑 Ishøj alle kategorier

AdvokatApotekBageriBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKommunenKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikVasketøjVinhandelZoo