steder i Ikast

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkIkast

 

Ikast

Administrative Region:
Midtjylland
befolkning:
15 662
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
7430

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Ikast

Busstoppested

Cafe

Campingplads

Bilforhandler

Bilreparationer

📑 Ikast alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlomsterhandlerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMalerMoskeMuseumMøbelbutikNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPolitiPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandel