Steder i Ikast

Åben kort
Lokal tid:
20:01:01
Ikast
Administrative Region:Midtjylland
Befolkning:15 462
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
7430

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
IkastIkast
Herning
Hotel Medi

A/B Michael Anchersvej Iv

Michael Anchers Vej 10, Ikast
point_of_interestLæs mere

Optica Grønland ApS

Knud Rasmussens Vej 17, Ikast
storeLæs mere

Club Tan Solcenter v/Vera Kathrinepedersen

Finlandsgade 73, Ikast
point_of_interestLæs mere

Andelsboligforeningen F. Michael Anchersvej III

Michael Anchers Vej 34, Ikast
point_of_interestLæs mere
Autoværksted Ikast - Ikast Dæk Og Udstødnings Aps

Autoværksted Ikast - Ikast Dæk Og Udstødnings Aps

Rømersvej 26, Ikast
car_repairLæs mere
Ikast Svømmecenter

Ikast Svømmecenter

Frisenborgparken 24, Ikast
spaLæs mere
Kop & Kande
jem & fix
Fletco Carpets A/S

Fletco Carpets A/S

Mads Clausens Vej 2, Bording
home_goods_storeLæs mere
Trend Cut
Glashuset
HMA Auktioner

HMA Auktioner

Lene Haus Vej 2-4, Ikast
car_dealerLæs mere
føtex Ikast
Ikast-Brande Gymnasium

Ikast-Brande Gymnasium

Bøgildvej 6, Ikast
schoolLæs mere
Scanenergi A/S

Scanenergi A/S

Finsensvej 3, Ikast
point_of_interestLæs mere
Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune

Rådhusstrædet 6, Ikast
local_government_officeLæs mere

Dk Company A/S

La Cours Vej 6, Ikast
clothing_storeLæs mere
Ikast

📑 Ikast alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning