Steder i Ikast

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

375065

Dødsfald

2697

DanmarkIkast

 

Ikast

Administrative Region:
Midtjylland
Befolkning:
15 662
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
7430

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Ikast

Møbelbutik

Regnskab

Bank

Skønhedssalon

Rådhus

📑 Ikast alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlomsterhandlerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMalerMoskeMuseumMøbelbutikNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPolitiPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandel