Steder i Hvidovre

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

238306

Dødsfald

2443

DanmarkHvidovre

 

Hvidovre

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
53 505
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2650

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Hvidovre

Cykel butik

Cafe

Bilforhandler

biludlejning

Bilreparationer

📑 Hvidovre alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBlikkenslagerBlomsterhandlerBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVasketøjVinhandelbiludlejning