steder i Hørsholm

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkHørsholm

 

Hørsholm

Administrative Region:
Hovedstaden
befolkning:
47 499
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
2970

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Hørsholm

Elektriker

Hospital

Cykel butik

Bilvask

Tøjbutik

📑 Hørsholm alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning