Steder i Holte

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

380949

Dødsfald

2708

DanmarkHolte

 

Holte

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
19 953
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2840

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Holte

Skole

Spa

Stadion

Butik

Transit station

📑 Holte alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlomsterhandlerBog butikBusstoppestedButikCafeCykel butikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriLogiLægeMadMalerMuseumMåltid takeawayMøbelbutikNatklubNaturlige trækParkereParkeringPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVasketøjVinhandelbiludlejning