Steder i Holstebro

Lokal tid:
04:24:12
Holstebro
Administrative Region:Midtjylland
Befolkning:35 867
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
7500

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
HolstebroHolstebro
Holstebro

Holstebro

Holstebro
localityLæs mere
Best Western Hotel Royal Holstebro

Best Western Hotel Royal Holstebro

Den Røde Plads 10, Holstebro
lodgingLæs mere
Hotel Schaumburg

Hotel Schaumburg

Nørregade 26, Holstebro
lodgingLæs mere

Centrum Bed And Breakfast - Gæstgivergaarden

Sønderlandsgade 21, Holstebro
lodgingLæs mere
Bilka Holstebro

Holstebro Station | DSB

Stationsvej 15, Holstebro
point_of_interestLæs mere

Imerco Home Holstebro

Nørregade 51, Holstebro
hardware_storeLæs mere

📑 Holstebro alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning