Steder i Holstebro

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

375065

Dødsfald

2697

DanmarkHolstebro

 

Holstebro

Administrative Region:
Midtjylland
Befolkning:
36 643
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
7500

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Holstebro

Cykel butik

Sted for tilbedelse

Hovedentreprenør

Guldsmed

Parkering

📑 Holstebro alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning