Steder i Holstebro

Åben kort
Lokal tid:
00:01:49
Holstebro
Administrative Region:Midtjylland
Befolkning:35 867
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
7500

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
HolstebroHolstebro
Holstebro

Holstebro

Holstebro
localityLæs mere
Best Western Hotel Royal Holstebro

Best Western Hotel Royal Holstebro

Den Røde Plads 10, Holstebro
lodgingLæs mere
Hotel Schaumburg

Hotel Schaumburg

Nørregade 26, Holstebro
lodgingLæs mere

Centrum Bed And Breakfast - Gæstgivergaarden

Sønderlandsgade 21, Holstebro
lodgingLæs mere
Bilka Holstebro

Holstebro Station | DSB

Stationsvej 15, Holstebro
point_of_interestLæs mere

Imerco Home Holstebro

Nørregade 51, Holstebro
hardware_storeLæs mere

Mazur Sun

Møllevang 2, Holstebro
point_of_interestLæs mere

Nørregade 52 ApS

Slotsgade 17, Holstebro
point_of_interestLæs mere
Holstebro Kirke

Boligselskabet Holstebro Afdeling 22 P.S. Krøyers Vej

P. S. Krøyers Vej 110, Holstebro
point_of_interestLæs mere
QuickPot A/S

QuickPot A/S

Jens Baggesens Vej 12, Holstebro
car_repairLæs mere
Innovationcity A/S

Innovationcity A/S

Bisgårdgade 11, 2 sal, Holstebro
point_of_interestLæs mere

AS3 B2B A/S - Holstebro

Nupark 51, Holstebro
point_of_interestLæs mere
TOYS R US Holstebro

TOYS R US Holstebro

Nyholmvej 12, Holstebro
storeLæs mere
Elgiganten
Nybolig Holstebro

Nybolig Holstebro

Helgolandsgade 13, Holstebro
real_estate_agencyLæs mere
KK Autodele Holstebro K/S

KK Autodele Holstebro K/S

Joachim Wellers Vej 10, Holstebro
point_of_interestLæs mere
Holstebro Udlejning

Holstebro Udlejning

Gartnerivej 35, Holstebro
point_of_interestLæs mere
Hjerm

📑 Holstebro alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning