Steder i Holbæk

Åben kort
Lokal tid:
00:59:49
Holbæk
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:28 134
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4300

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
HolbækHolbæk
Holbæk
Hotel Sidesporet
Hotel Strandparken

Hotel Strandparken

Kalundborgvej 58, Holbæk
lodgingLæs mere

Spilleland Holbæk v/Claus Lundsbjerg Turistgården

Nygade 8, Holbæk
point_of_interestLæs mere

Nygade 17 ApS

Jernbanevej 3, Holbæk
point_of_interestLæs mere

Holbæk Børnehjælpsdags Legatudvalg

Mellemvang 27, Holbæk
point_of_interestLæs mere

I/S Godmark Økologi

Store Grandløse 19, Holbæk
point_of_interestLæs mere

Personaleforeningen I Eg Holbæk

Tækkemandsvej 1, Holbæk
point_of_interestLæs mere
Sit'n Sleep med Møbel outlet

Sit'n Sleep med Møbel outlet

Stenhusvej 50, Holbæk
furniture_storeLæs mere

Dagplejen Minimøllen Distrikt Øst

Stormøllevej 9, Holbæk
point_of_interestLæs mere
BAUHAUS Holbæk

A/B Blegstræde

Kanalstræde 10, Holbæk
point_of_interestLæs mere
Holbæk Motor Service

Holbæk Motor Service

Spånnebæk 22, Holbæk
car_repairLæs mere
Stenhus Kostskole

Stenhus Kostskole

Stenhusvej 20, Holbæk
schoolLæs mere

Vestsjællands Orienteringsklub

Kikhøjparken 58, Holbæk
point_of_interestLæs mere

Pepa Invest Holbæk ApS

Spånnebæk 26, Holbæk
point_of_interestLæs mere
Holbæk Ny Havn Boat

Holbæk Ny Havn Boat

BLEGSTRAEDE Flydebroen, Holbæk
lodgingLæs mere

Paradiss ApS

Blytækkervej 6, Holbæk
storeLæs mere
Restaurant Vadestedet A/S

Restaurant Vadestedet A/S

Strandmøllevej 249, Holbæk
restaurantLæs mere

Vipperød

Vipperød
localityLæs mere

📑 Holbæk alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning