Steder i Hjørring

Lokal tid:
04:07:43
Hjørring
Administrative Region:Nordjylland
Befolkning:25 764
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
9800

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
HjørringHjørring
Hjørring

Hjørring

Hjørring
localityLæs mere
Hotel Phønix Hjørring

Hotel Phønix Hjørring

Jernbanegade 6, Hjørring
lodgingLæs mere
Hjørring Kro

Hjørring Kro

Birthesvej 2, Hjørring
lodgingLæs mere
Danhostel Hjørring

Danhostel Hjørring

Børge Christensensvej 5, Hjørring
lodgingLæs mere

Park Vendia Hostel

Børge Christensens Vej 5, Hjørring
lodgingLæs mere
B&B Østre Alle

B&B Østre Alle

Østre Alle 24, Hjørring
lodgingLæs mere

Hjørring Station

Banegårdspladsen 6, Hjørring
point_of_interestLæs mere

📑 Hjørring alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning