Steder i Hillerød

Åben kort
Lokal tid:
23:55:27
Hillerød
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:32 278
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3400

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
HillerødHillerød
Hillerød

Hillerød

Hillerød
localityLæs mere
Hotel Hillerød

Hotel Hillerød

Milnersvej 41, Hillerød
lodgingLæs mere
Rose-House

Rose-House

Tornskadevej 5, Hillerød
lodgingLæs mere
Pharmakon A/S

Pharmakon A/S

Milnersvej 42, Hillerød
point_of_interestLæs mere
Danhostel Hillerød

Danhostel Hillerød

Lejrskolevej 4, Hillerød
lodgingLæs mere
Hillerød Kirke
Sakura
Glarborg Bed and Breakfast

Glarborg Bed and Breakfast

Glarborgvej 3, Hillerød
lodgingLæs mere
Nordsjællands Hospital - Hillerød

Nordsjællands Hospital - Hillerød

Dyrehavevej 29, Hillerød
hospitalLæs mere

Green Tea Room

Bjørnebakken 28, Hillerød
lodgingLæs mere
Erhvervsskolen Nordsjælland

Erhvervsskolen Nordsjælland

Milnersvej 48, Hillerød
schoolLæs mere
Østgrillen Hillerød

Østgrillen Hillerød

Fredskovhellet 1A, Hillerød
meal_takeawayLæs mere
Sandaasen Ecological Farm

Sandaasen Ecological Farm

Attemosevej 1, Hillerød
lodgingLæs mere

Stiftelsen Hertz Minde

Slotsgade 15, Hillerød
point_of_interestLæs mere

Ef Milnersvej 10-12 Hillerød

Milnersvej 12, Hillerød
point_of_interestLæs mere

Ejerforeningen Langesvej 11

Helsingørsgade 50, Hillerød
point_of_interestLæs mere

A/B Wedells Vænge

Wedells Vænge 13, Hillerød
point_of_interestLæs mere

Nkm Holding ApS

Markskellet 10, Hillerød
point_of_interestLæs mere
BAUHAUS
Lillerød

Lillerød

Lillerød
localityLæs mere

📑 Hillerød alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning