Steder i Herning

Lokal tid:
04:15:23
Herning
Administrative Region:Midtjylland
Befolkning:49 229
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
7400

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
HerningHerning
Best Western Plus Hotel Eyde

Best Western Plus Hotel Eyde

Mindegade 1, Herning
lodgingLæs mere
Sov I Herning.dk

Sov I Herning.dk

Rønnebærvej 5, Herning
lodgingLæs mere
DGI Huset Herning
Hotel Corona

Hotel Corona

Skolegade 1, Herning
lodgingLæs mere
Østergaards Hotel

Østergaards Hotel

Silkeborgvej 94, Herning
lodgingLæs mere
Herning Station

Herning Station

Banegårdspladsen 6, Herning
train_stationLæs mere
Regionshospitalet Herning

Regionshospitalet Herning

Gl Landevej 61, Herning
hospitalLæs mere

📑 Herning alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning