Steder i Herning

Åben kort
Lokal tid:
00:56:28
Herning
Administrative Region:Midtjylland
Befolkning:49 229
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
7400

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
HerningHerning
Herning
Best Western Plus Hotel Eyde

Best Western Plus Hotel Eyde

Mindegade 1, Herning
lodgingLæs mere
Danhostel Herning

Danhostel Herning

Holingknuden 2, Herning
lodgingLæs mere
Sov I Herning.dk

Sov I Herning.dk

Rønnebærvej 5, Herning
lodgingLæs mere
Hotel Herning

Hotel Herning

Vardevej 9, Herning
lodgingLæs mere
Hotel Birkegaarden

Hotel Birkegaarden

Engdahlsvej 14, Herning
lodgingLæs mere
DGI Huset Herning
Hotel Corona

Hotel Corona

Skolegade 1, Herning
lodgingLæs mere
Østergaards Hotel

Østergaards Hotel

Silkeborgvej 94, Herning
lodgingLæs mere
BB-Hotel Herning Messehotel

BB-Hotel Herning Messehotel

Gødstrupvej 1, Herning
lodgingLæs mere
Herning Station

Herning Station

Banegårdspladsen 6, Herning
train_stationLæs mere
Best Bed

Ejendomsselskabet Mads Eg Damgaards Vej 69 ApS

Mads Eg Damgaards Vej 69, Herning
point_of_interestLæs mere

Anpartsselskabet 060653 Herning

Bredgade 12, Herning
point_of_interestLæs mere

Kurt Nielsen Holding. Herning ApS

Nygade 6B, Herning
point_of_interestLæs mere
Regionshospitalet Herning

Regionshospitalet Herning

Gl Landevej 61, Herning
hospitalLæs mere
Bryggeriet Herning

Bryggeriet Herning

Torvet 3C, Herning
restaurantLæs mere
Koral Guld & Sølv

Koral Guld & Sølv

Bredgade 5, Herning
jewelry_storeLæs mere
Scandic Regina

Scandic Regina

Fonnesbechsgade 20, Herning
barLæs mere

📑 Herning alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning