Steder i Herlev

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

380949

Dødsfald

2708

DanmarkHerlev

 

Herlev

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
28 929
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2730

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Herlev

Vasketøj

Kommunen

Sko butik

Pengeautomat

Skole

📑 Herlev alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBusstoppestedButikCafeCykel butikEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning