steder i Herlev

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkHerlev

 

Herlev

Administrative Region:
Hovedstaden
befolkning:
28 929
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
2730

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Herlev

Vasketøj

Advokat

Bibliotek

Bageri

Cykel butik

📑 Herlev alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBusstoppestedButikCafeCykel butikEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning