Steder i Hellerup

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

238306

Dødsfald

2443

DanmarkHellerup

 

Hellerup

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
7 303
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2900

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Hellerup

Skønhedssalon

Cykel butik

Bog butik

Bowlingbaner

Busstoppested

📑 Hellerup alle kategorier

AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubParkereParkeringPengeautomatPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning