Steder i Hellerup

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

380949

Dødsfald

2708

DanmarkHellerup

 

Hellerup

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
7 303
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2900

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Hellerup

Forudsætning

Skole

Bank

Bar

Elektronik butik

📑 Hellerup alle kategorier

AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubParkereParkeringPengeautomatPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning