steder i Hellerup

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkHellerup

 

Hellerup

Administrative Region:
Hovedstaden
befolkning:
7 303
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
2900

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Hellerup

Brandstation

Hovedentreprenør

Gym

Isenkræmmer

Hospital

📑 Hellerup alle kategorier

AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubParkereParkeringPengeautomatPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning