Steder i Hedehusene-Fløng

Åben kort
Lokal tid:
19:45:09
Hedehusene-Fløng
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:11 943
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
2640

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
Hedehusene-FløngHedehusene-Fløng
Roskilde
Hotel Svalen

Hotel Svalen

Roskildevej 333, Hedehusene
lodgingLæs mere
Quality Hotel

Quality Hotel

Carl Gustavs Gade 1, Taastrup
barLæs mere
Himmelev skov

Himmelev skov

Herregårdsvej, Roskilde
parkLæs mere
Ejner Hessel Roskilde

Ejner Hessel Roskilde

Københavnsvej 299, Roskilde
car_dealerLæs mere

Herba L v/Henrik Ruø Jensen

Ildvænget 29, Hedehusene
point_of_interestLæs mere

Ejerforeningen Aahusene

Tønsbergvej 124, Roskilde
point_of_interestLæs mere
Tscherning G. A/S

Tscherning G. A/S

Guldalderen 32, Hedehusene
point_of_interestLæs mere

Ggp Holding ApS

Langebjergvænget 14, Roskilde
point_of_interestLæs mere
Roskilde Universitet

Roskilde Universitet

Universitetsvej 1, Roskilde
universityLæs mere
Danske Fragtmænd Sjælland

Danske Fragtmænd Sjælland

Letland Alle 3, Taastrup
point_of_interestLæs mere

Imprex Ejendomme ApS

Guldalderen 28, Hedehusene
point_of_interestLæs mere
Roskilde Brændesalg

Roskilde Brændesalg

Marbjerg Byvej 21, Roskilde
point_of_interestLæs mere
Stof og Stil, Roskilde

Stof og Stil, Roskilde

Langebjerg 33, Roskilde
home_goods_storeLæs mere
Alka Forsikring

Alka Forsikring

Engelholm Alle 1, Taastrup
insurance_agencyLæs mere
Bollinis

Bollinis

Hovedgaden 437, Hedehusene
restaurantLæs mere
Sankt Pauls Skole

Sankt Pauls Skole

Frøgård Alle 8, Taastrup
schoolLæs mere

G.s. & Co. A/S

Lykkegårdsvej 9, Roskilde
point_of_interestLæs mere

Gadir Auto ApS

Ågesholmsvej 2, Hedehusene
point_of_interestLæs mere
Taastrup

📑 Hedehusene-Fløng alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning