Steder i Haslev

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

375065

Dødsfald

2697

DanmarkHaslev

 

Haslev

Administrative Region:
Sjælland
Befolkning:
11 973
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
4690

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Haslev

Rejsebureau

Møbelbutik

Naturlige træk

Maler

Ejendomsmægler

📑 Haslev alle kategorier

AdvokatAkvariumApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVasketøjVinhandelbiludlejning