Steder i Haslev

Lokal tid:
01:52:36
Haslev
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:11 748
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4690

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
HaslevHaslev
Haslev
Emmaus - Galleri og Kursuscenter

Emmaus - Galleri og Kursuscenter

Højskolevej 9, Haslev
lodgingLæs mere
Gartnerens Anneks anno 1879

Gartnerens Anneks anno 1879

Gisselfeldvej 3, Haslev
lodgingLæs mere
Edelsminde Bed & Breakfast

Edelsminde Bed & Breakfast

Nielstrupvej 2A, Haslev
lodgingLæs mere
Det Blå Marked

Det Blå Marked

Lysholm Alle 86, Haslev
point_of_interestLæs mere

Stay@delores B&B

Sofiendalsvej 30, Haslev
lodgingLæs mere
EUC - Kursushotel

EUC - Kursushotel

Skolegade 21, Haslev
lodgingLæs mere

📑 Haslev alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning