Steder i Grindsted

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

375065

Dødsfald

2697

DanmarkGrindsted

 

Grindsted

Administrative Region:
Syddanmark
Befolkning:
9 782
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
7200

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Grindsted

Restaurant

Subpremise

Universitet

Regnskab

Kunstgalleri

📑 Grindsted alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMøbelbutikNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTøjbutikUniversitetbiludlejning