Steder i Greve Strand

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

238306

Dødsfald

2443

DanmarkGreve Strand

 

Greve Strand

Administrative Region:
Sjælland
Befolkning:
43 309
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2670

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Greve Strand

Skønhedssalon

Elektronik butik

Finansiere

Brandstation

Møbelbutik

📑 Greve Strand alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBegravelse hjemBilforhandlerBilreparationerBlikkenslagerBlomsterhandlerBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForsikring agenturFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKommunenLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTøjbutikVasketøjVinhandelbiludlejning