Steder i Grenå

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

375065

Dødsfald

2697

DanmarkGrenå

 

Grenå

Administrative Region:
Midtjylland
Befolkning:
14 251
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
8500

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Grenå

Museum

Restaurant

Indkøbscenter

Tøjbutik

Tandlæge

📑 Grenå alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækParkereParkeringPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonStadionSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning