Steder i Glostrup

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

380949

Dødsfald

2708

DanmarkGlostrup

 

Glostrup

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
23 043
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2600

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Glostrup

Bibliotek

Bageri

Busstoppested

Læge

Sko butik

📑 Glostrup alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMoskeMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVasketøjVinhandelbiludlejning