Steder i Glostrup

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

238306

Dødsfald

2443

DanmarkGlostrup

 

Glostrup

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
23 043
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2600

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Glostrup

Skønhedssalon

biludlejning

Retsbygning

Natklub

Punkt af interesse

📑 Glostrup alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMoskeMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVasketøjVinhandelbiludlejning