Steder i Gentofte

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

238306

Dødsfald

2443

DanmarkGentofte

 

Gentofte

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
5 690
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2820

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Gentofte

Kunstgalleri

Pengeautomat

Bageri

Bank

Bar

📑 Gentofte alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBusstoppestedButikCafeCykel butikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantSko butikSkoleSkønhedssalonStadionSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning