steder i Frederiksværk

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkFrederiksværk

 

Frederiksværk

Administrative Region:
Hovedstaden
befolkning:
12 694
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
3300

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Frederiksværk

Busstoppested

Cafe

Campingplads

Bilforhandler

biludlejning

📑 Frederiksværk alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNaturlige trækOpbevaringParkerePunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikVasketøjVinhandelbiludlejning