Steder i Frederiksværk

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

380949

Dødsfald

2708

DanmarkFrederiksværk

 

Frederiksværk

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
12 694
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
3300

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Frederiksværk

Blikkenslager

Rejsebureau

Naturlige træk

Ejendomsmægler

Vasketøj

📑 Frederiksværk alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNaturlige trækOpbevaringParkerePunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikVasketøjVinhandelbiludlejning