Steder i Frederiksværk

Åben kort
Lokal tid:
19:50:03
Frederiksværk
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:12 368
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3300

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
FrederiksværkFrederiksværk
Frederiksværk

Frederiksværk

Frederiksværk
localityLæs mere
Hotel Frederiksværk

Hotel Frederiksværk

Torvet 6, Frederiksværk
lodgingLæs mere

Ferielejlighed - Holiday apartment

Baldersvej 9, Frederiksværk
lodgingLæs mere

Andelsboligforeningen Stålværksvej 1-3

Staalværksvej 1, Frederiksværk
point_of_interestLæs mere
Taifu Karate Dojo

Taifu Karate Dojo

Industrivej 19 b, Frederiksværk
healthLæs mere
Frederiksværk Svømmehal

Frederiksværk Svømmehal

Sportsvej 5C, Frederiksværk
point_of_interestLæs mere

Ac Tømrer og Montage ApS

Baggersvej 22, Frederiksværk
point_of_interestLæs mere
MEGA FLEX A/S

MEGA FLEX A/S

Industrivej 25, Frederiksværk
point_of_interestLæs mere

Frederiksværk

Torvet 6, Frederiksværk
point_of_interestLæs mere
Frederiksværk Autodeleقطع غيار

Frederiksværk Autodeleقطع غيار

Industrihaven 18, Frederiksværk
point_of_interestLæs mere

Kræmmermarked i Frederiksværkhallen

Sportsvej 5, Frederiksværk
point_of_interestLæs mere
Kop & Kande
Knudsen Plast A/S

Knudsen Plast A/S

Industrivej 21, Frederiksværk
point_of_interestLæs mere
Kosmorama

Kosmorama

Nørregade 10, Frederiksværk
movie_theaterLæs mere
Duferco Danish Steel A/S

Duferco Danish Steel A/S

Havnevej 47, Frederiksværk
point_of_interestLæs mere
Frederiksværk Motionscenter

Frederiksværk Motionscenter

Akacievej 1, Frederiksværk
gymLæs mere

Frederiksværk Ugeblad

Valseværksgade 6, Frederiksværk
point_of_interestLæs mere
Frederiksværk Gymnasium og HF

Frederiksværk Gymnasium og HF

Strandgade 34, Frederiksværk
schoolLæs mere
LIDL
Hundested

Hundested

Hundested
localityLæs mere

📑 Frederiksværk alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning