Steder i Frederiksværk

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

238306

Dødsfald

2443

DanmarkFrederiksværk

 

Frederiksværk

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
12 694
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
3300

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Frederiksværk

Tandlæge

Læge

Elektriker

Isenkræmmer

Sundhed

📑 Frederiksværk alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNaturlige trækOpbevaringParkerePunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikVasketøjVinhandelbiludlejning