Steder i Frederikssund

Åben kort
Lokal tid:
00:10:02
Frederikssund
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:16 186
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3600

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
FrederikssundFrederikssund
Frederikssund

Frederikssund

Frederikssund
localityLæs mere
Hotel Rådhuskroen

Hotel Rådhuskroen

Østergade 1, Frederikssund
lodgingLæs mere
Frederikssund Stadion

Frederikssund Stadion

Kalvøvej 11, Frederikssund
stadiumLæs mere
Færgelundens Motel & Kursuscenter

Færgelundens Motel & Kursuscenter

Skovnæsvej 2, Jægerspris
lodgingLæs mere
Femhøj

Femhøj

Hasselhøjvej 1, Jægerspris
lodgingLæs mere

DSB

Jernbanegade 46, Frederikssund
point_of_interestLæs mere

Deres 1 33 33

Nygade 1, Frederikssund
point_of_interestLæs mere

Black Rooster I/S

Ellehammervej 17, Frederikssund
point_of_interestLæs mere
Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune

Torvet 2, Frederikssund
city_hallLæs mere
Frederikssund Golfklub

Frederikssund Golfklub

Denmark
point_of_interestLæs mere
Frederikssund Hallen

Frederikssund Hallen

Kalvøvej 9, Frederikssund
point_of_interestLæs mere

ForældreSkolen

Færgeparken 23, Frederikssund
healthLæs mere

Petersen Knud Hoffmann

Havelse Mølle 13, Frederikssund
point_of_interestLæs mere

Jensen Kenneth

Fyrrehaven 18, Jægerspris
point_of_interestLæs mere
Gerlev Kro og Hotel

Gerlev Kro og Hotel

Bygaden 4, Jægerspris
restaurantLæs mere
ERA BILER A/S, Frederikssund

ERA BILER A/S, Frederikssund

Pedersholmparken 4, Frederikssund
car_repairLæs mere
Restaurant Toldboden v/ Cecilie og Steffen

Restaurant Toldboden v/ Cecilie og Steffen

Færgevej 1A, Frederikssund
restaurantLæs mere
Kop & Kande Frederikssund

Kop & Kande Frederikssund

Jernbanegade 42, Frederikssund
hardware_storeLæs mere
Bad Boyz Tattoo

Bad Boyz Tattoo

Havnegade 19, Frederikssund
storeLæs mere
Jægerspris

Jægerspris

Jægerspris
localityLæs mere

📑 Frederikssund alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning