Steder i Frederikssund

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

237792

Dødsfald

2441

DanmarkFrederikssund

 

Frederikssund

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
16 337
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
3600

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Frederikssund

Lufthavn

Cykel butik

Kirkegård

Tankstation

Nabolag

📑 Frederikssund alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning