Steder i Frederikshavn

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

237792

Dødsfald

2441

DanmarkFrederikshavn

 

Frederikshavn

Administrative Region:
Nordjylland
Befolkning:
23 124
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
9900

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Frederikshavn

Sundhed

Bibliotek

Flyttefirma

Parkere

Fysioterapeut

📑 Frederikshavn alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning