Steder i Frederikshavn

Lokal tid:
20:40:13
Frederikshavn
Administrative Region:Nordjylland
Befolkning:23 501
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
9900

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
FrederikshavnFrederikshavn
Bualuang Thai Massage

Bualuang Thai Massage

Rimmensgade 31, Frederikshavn
healthLæs mere
Frederikshavn

Frederikshavn

Frederikshavn
localityLæs mere
Danhostel Frederikshavn City ApS

Danhostel Frederikshavn City ApS

Læsøgade 18, Frederikshavn
lodgingLæs mere
Scandic The Reef

Scandic The Reef

Tordenskjoldsgade 14, Frederikshavn
barLæs mere
Best Western Hotel Herman Bang

Best Western Hotel Herman Bang

Tordenskjoldsgade 3, Frederikshavn
lodgingLæs mere
BB-Hotel Frederikshavn / Turisthotellet

BB-Hotel Frederikshavn / Turisthotellet

Margrethevej 5, Frederikshavn
lodgingLæs mere
Hotel Frederikshavn, Sømandshjemmet

Hotel Frederikshavn, Sømandshjemmet

Tordenskjoldsgade 15, Frederikshavn
lodgingLæs mere

📑 Frederikshavn alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning