steder i Frederiksberg

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkFrederiksberg

 

Frederiksberg

Administrative Region:
Hovedstaden
befolkning:
104 305
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
1800-1820
1822-1829
1850-1857
1860-1868
1870-1879
1900-1917
1920-1928
1950-1967
1970-1974
2000

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Frederiksberg

Forsikring agentur

Lokalitet

Låsesmed

Flyttefirma

Museum

📑 Frederiksberg alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1Bydel niveau 2CafeCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning