Steder i Fredensborg

DanmarkFredensborg

18:22:58

Fredensborg

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
8 519
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3480

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Fredensborg

Subpremise

Kunstgalleri

Pengeautomat

Bageri

Spa

📑 Fredensborg alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLufthavnLægeMalerMuseumMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækParkerePengeautomatPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSted for tilbedelseSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoo