Steder i Fredensborg

DanmarkFredensborg

23:02:09

Fredensborg

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
8 519
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3480

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Fredensborg

Bank

Bar

Skønhedssalon

Cykel butik

Bog butik

📑 Fredensborg alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLufthavnLægeMalerMuseumMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækParkerePengeautomatPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSted for tilbedelseSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoo