Steder i Fredensborg

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

237792

Dødsfald

2441

DanmarkFredensborg

 

Fredensborg

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
8 769
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
3480

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Fredensborg

Kirke

Tøjbutik

Læge

Advokat

Administrative område niveau 2

📑 Fredensborg alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLufthavnLægeMalerMuseumMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækParkerePengeautomatPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSted for tilbedelseSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoo