Steder i Fredensborg

Åben kort
Lokal tid:
19:05:07
Fredensborg
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:8 519
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3480

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
FredensborgFredensborg
Hillerød

Hillerød

Hillerød
localityLæs mere
Danhostel Fredensborg

Danhostel Fredensborg

Østrupvej 3, Fredensborg
lodgingLæs mere

Kiosken Ved Havnen. Klb. ApS

Ryttervænget 103, Fredensborg
point_of_interestLæs mere

Damsgaard Holding ApS

Kirsebærhaven 80, Fredensborg
point_of_interestLæs mere

Habekost Inge

Dannevang 115, Fredensborg
point_of_interestLæs mere

Ruben Krabbenhøft

Vilhelmsro 109, Fredensborg
point_of_interestLæs mere

Pedersminde Guesthouse

Veksebovej 30, Fredensborg
lodgingLæs mere

Fredensborg-Humlebæk Kommunes Personaleforening

Tinghusvej 6, Fredensborg
point_of_interestLæs mere

The Bike Collection ApS

Vilhelmsro 305, Fredensborg
point_of_interestLæs mere
Fredensborghusene Fest & Selskaber

Fredensborghusene Fest & Selskaber

43, Bakkedraget, Fredensborg
restaurantLæs mere
Fredensborg Feriehuse

Fredensborg Feriehuse

Davidsvænge 7, Fredensborg
real_estate_agencyLæs mere
Fitness World - Fredensborg, Tinghusvej

Fitness World - Fredensborg, Tinghusvej

Tinghusvej 4B, Fredensborg
point_of_interestLæs mere

Jens Henriksen ApS

Østervej 4, Fredensborg
point_of_interestLæs mere
Falkonergården

Falkonergården

Davidsvænge 11, Fredensborg
zooLæs mere
Fredensborg Bibliotek

Fredensborg Bibliotek

Jernbanegade 3, Fredensborg
libraryLæs mere
Den magiske Have

Den magiske Have

Kronprinsessevej 11, Fredensborg
museumLæs mere

Fredensborg B&B

Bakkedraget 43, Fredensborg
lodgingLæs mere

Julieanehåb

Endrupvej 6B, Fredensborg
lodgingLæs mere
Fredensborg Skov og Have ApS

Fredensborg Skov og Have ApS

60, Kongevejen, Fredensborg
storeLæs mere
Nødebo

📑 Fredensborg alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning