Steder i Farum

Åben kort
Lokal tid:
20:04:40
Farum
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:19 967
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3520

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
FarumFarum
Birkerød

Birkerød

Birkerød
localityLæs mere
Ryethøjgård

Ryethøjgård

Ryethøjvej 9, Værløse
lodgingLæs mere
BITE Deli
KolleKolle

KolleKolle

Frederiksborgvej 105, Værløse
lodgingLæs mere
Restaurant Jægerhuset

Restaurant Jægerhuset

Dronninggårds Alle 126, Holte
restaurantLæs mere

Abildgårdsparken 8a ApS

Abildgårdsparken 8A, Birkerød
point_of_interestLæs mere
Birkerød Skole

Birkerød Skole

Birkerød Parkvej 12, Birkerød
schoolLæs mere
Furesø Golfklub

Furesø Golfklub

Hestkøbvænge 4, Birkerød
point_of_interestLæs mere

Thp Software (Thomas Petersen)

Gyvelbakken 40, Birkerød
point_of_interestLæs mere
Spejdernes Genbrug

Spejdernes Genbrug

Havremarken 10, Farum
storeLæs mere
Big Du`E Restaurant

Big Du`E Restaurant

Frederiksborgvej 19, Farum
restaurantLæs mere
Værløse Svømmehal

Værløse Svømmehal

Kirke Værløsevej 60, Værløse
point_of_interestLæs mere

Karsten Felsted

Orehøjvej 15, Værløse
point_of_interestLæs mere
Hotel FC Nordsjælland

Hotel FC Nordsjælland

Farum Park 2, Farum
lodgingLæs mere
Farum Beton A/S

Allergiklinikken ApS

Furesøvej 137B, Virum
point_of_interestLæs mere

Farum-familie-svøm

Idrætsvænget 2, Farum
point_of_interestLæs mere

Ejerforeningen Hovedgaden 40

Hovedgaden 40D, Birkerød
point_of_interestLæs mere
Værløse Bio & Café

Værløse Bio & Café

Bymidten 44, Værløse
cafeLæs mere
Lillerød

Lillerød

Lillerød
localityLæs mere

📑 Farum alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning