Etablering i nærheden Familieværkstedet

Lokal tid:
06:01:32

Familieværkstedet

Vestergade 4, København K Danmark
Kontakter telefon: +45
Latitude: 55.6781602, Longitude: 12.5711349
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Etablering:

50m from Strøget! Spacious with two living rooms

4 Vestergade 1th Floor (Building facing the street. It says 4B on the gate, København
lodgingLæs mere

Tychsen Holding ApS

Vestergade 4, København K
point_of_interestLæs mere

& Other Stories

Vestergade 4, København K
clothing_storeLæs mere

Greenwood Fine Wine

Vestergade 4, København
liquor_storeLæs mere

Center For Unge Og Misbrug/Bg

Vestergade 4, København K
point_of_interestLæs mere

Den Selvejende Institution Space Indvaders

Vestergade 4, København K
point_of_interestLæs mere

Hof Gentofte

Vestergade 4, København K
point_of_interestLæs mere

Priemé ApS

Vestergade 2C, København K
point_of_interestLæs mere

Rfbr Aps

Vestergade 2C, København K
point_of_interestLæs mere

CSIS Security Group

4, Vestergade 2B, København
point_of_interestLæs mere

Jorge Hernandez ApS

Vestergade 4, København K
point_of_interestLæs mere

Test One Holding ApS

Vestergade 2C, København K
point_of_interestLæs mere

Kantinefor. Strandvejen 70

Vestergade 2, København K
point_of_interestLæs mere

Obelhus A/S

Vestergade 2, København K
point_of_interestLæs mere

C. W. Obel A/S

Vestergade 2, København K
general_contractorLæs mere

Specialtandlægerne ApS

Vestergade 2, København K
dentistLæs mere

C.W. OBEL Ejendomme

Lautrupbjerg 13
financeLæs mere

Handelsselskabet af 27. Juni 2014 ApS

Vestergade 2B, København K
point_of_interestLæs mere

Danielsen Lab ApS

Vestergade 2B, København K
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning