Steder i Espergærde

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

380949

Dødsfald

2708

DanmarkEspergærde

 

Espergærde

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
13 491
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
3060

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Espergærde

Indkøbscenter

Hjem varer butik

Guldsmed

Advokat

Bibliotek

📑 Espergærde alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBusstoppestedButikCafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMuseumMåltid leveringMøbelbutikNaturlige trækParkerePunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVinhandel