Steder i Dragør

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

237792

Dødsfald

2441

DanmarkDragør

 

Dragør

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
12 309
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2791

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Dragør

Forlystelsespark

Kunstgalleri

Bank

Tandlæge

Begravelse hjem

📑 Dragør alle kategorier

Administrative område niveau 2ApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeKirkeKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækOpbevaringParkerePengeautomatPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandel