Steder i Dragør

Åben kort
Lokal tid:
19:05:21
Dragør
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:12 132
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
2791

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
DragørDragør
Dragør
Clarion Hotel Copenhagen Airport

Clarion Hotel Copenhagen Airport

Ellehammersvej 20, Kastrup
spaLæs mere
Zleep Hotel Copenhagen Airport

Zleep Hotel Copenhagen Airport

Løjtegårdsvej 97A, Kastrup
lodgingLæs mere
Quality Airport Hotel Dan

Quality Airport Hotel Dan

Kastruplundgade 15, Kastrup
barLæs mere
Ocean Hotel & Conference

Ocean Hotel & Conference

Amager Strandvej 384, Kastrup
lodgingLæs mere
Dragør Fort Hotel

Dragør Fort Hotel

Prins Knuds Dæmning 2, Dragør
point_of_interestLæs mere
Dragør Hotel- & Ferieudlejning ApS

Dragør Hotel- & Ferieudlejning ApS

Strandlinien 9, Dragør
lodgingLæs mere
Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavn

Lufthavnsboulevarden 6, Kastrup
airportLæs mere
Copenhagen Airporthotel / Dragør Badehotel

Copenhagen Airporthotel / Dragør Badehotel

Drogdensvej 43, Dragør
lodgingLæs mere
Vestamager Idrætsanlæg

Vestamager Idrætsanlæg

Ugandavej 87-105, Kastrup
point_of_interestLæs mere

Rsoptik.DK v/Ann-Marie Sørensen

Kongevejen 4, Dragør
point_of_interestLæs mere

Spanske Specialiteter v/Karsten Jensen

Viby Alle 42, Kastrup
point_of_interestLæs mere

Harald Blåtand ApS

Birkevej 24, Dragør
point_of_interestLæs mere

Dragør Lodsstation

Færgevej 4, Dragør
point_of_interestLæs mere
Den Blå Planet

Den Blå Planet

Jacob Fortlingsvej 1, Kastrup
aquariumLæs mere
Dragør Golfklub

Dragør Golfklub

Kalvebodvej 100, Dragør
point_of_interestLæs mere
Amager Bryghus

Amager Bryghus

Kirstinehøj 38B, Kastrup
foodLæs mere
SILVAN Tårnby
Kastrup

📑 Dragør alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning