steder i Dragør

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkDragør

 

Dragør

Administrative Region:
Hovedstaden
befolkning:
12 309
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
2791

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Dragør

Busstoppested

Cafe

Campingplads

Bilforhandler

Bilreparationer

📑 Dragør alle kategorier

Administrative område niveau 2ApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeKirkeKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækOpbevaringParkerePengeautomatPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandel