Steder i Dragør

DanmarkDragør

09:06:21

Dragør

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
12 132
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
2791

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Dragør

Vasketøj

Bibliotek

Vinhandel

Kommunen

Lokalitet

📑 Dragør alle kategorier

Administrative område niveau 2ApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeKirkeKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækOpbevaringParkerePengeautomatPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandel