Steder i Dragør

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

375065

Dødsfald

2697

DanmarkDragør

 

Dragør

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
12 309
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2791

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Dragør

Forudsætning

Ejendomsmægler

Restaurant

Skole

Butik

📑 Dragør alle kategorier

Administrative område niveau 2ApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeKirkeKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækOpbevaringParkerePengeautomatPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandel