Steder i Charlottenlund

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

380949

Dødsfald

2708

DanmarkCharlottenlund

 

Charlottenlund

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
12 667
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2920

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Charlottenlund

Cykel butik

Kirke

Dagligvarebutik

Tandlæge

Mad

📑 Charlottenlund alle kategorier

AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBilforhandlerBilreparationerBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPolitiskPostkontorPunkt af interesseRejsebureauRestaurantSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVasketøjVinhandel