steder i Charlottenlund

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkCharlottenlund

 

Charlottenlund

Administrative Region:
Hovedstaden
befolkning:
12 667
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
2920

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Charlottenlund

Bog butik

Busstoppested

Cafe

Campingplads

Bilforhandler

📑 Charlottenlund alle kategorier

AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBilforhandlerBilreparationerBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPolitiskPostkontorPunkt af interesseRejsebureauRestaurantSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVasketøjVinhandel