Steder i Charlottenlund

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

238306

Dødsfald

2443

DanmarkCharlottenlund

 

Charlottenlund

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
12 667
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2920

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Charlottenlund

Kirke

Finansiere

Blomsterhandler

Kommunen

Spa

📑 Charlottenlund alle kategorier

AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBilforhandlerBilreparationerBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPolitiskPostkontorPunkt af interesseRejsebureauRestaurantSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVasketøjVinhandel