Steder i Brønderslev

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

237792

Dødsfald

2441

DanmarkBrønderslev

 

Brønderslev

Administrative Region:
Nordjylland
Befolkning:
12 611
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
9700

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Brønderslev

Tandlæge

Sundhed

Nabolag

Regnskab

Cykel butik

📑 Brønderslev alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikVinhandelbiludlejning