Steder i Brønderslev

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

375065

Dødsfald

2697

DanmarkBrønderslev

 

Brønderslev

Administrative Region:
Nordjylland
Befolkning:
12 611
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
9700

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Brønderslev

Elektronik butik

Brandstation

Møbelbutik

Logi

Dyrlægebehandling

📑 Brønderslev alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikVinhandelbiludlejning