Steder i Birkerød

Åben kort
Lokal tid:
19:44:50
Birkerød
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:20 578
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3460

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
BirkerødBirkerød
Hørsholm

Hørsholm

Hørsholm
localityLæs mere
Comwell Holte

Comwell Holte

Kongevejen 495A, Holte
lodgingLæs mere
Hotel Birkerød

Hotel Birkerød

Birkerød Kongevej 102, Birkerød
lodgingLæs mere

Ejerforeningen Hovedgaden 40

Hovedgaden 40D, Birkerød
point_of_interestLæs mere
Birkerød Skole

Birkerød Skole

Birkerød Parkvej 12, Birkerød
schoolLæs mere
Restaurant Jægerhuset

Restaurant Jægerhuset

Dronninggårds Alle 126, Holte
restaurantLæs mere

Thp Software (Thomas Petersen)

Gyvelbakken 40, Birkerød
point_of_interestLæs mere

Abildgårdsparken 8a ApS

Abildgårdsparken 8A, Birkerød
point_of_interestLæs mere
Furesø Golfklub

Furesø Golfklub

Hestkøbvænge 4, Birkerød
point_of_interestLæs mere
Hudlægerne i Birkerød

Hudlægerne i Birkerød

Hovedgaden 2, Birkerød
doctorLæs mere

Globus Data ApS

Kongevejen 369, Holte
point_of_interestLæs mere
Blovstrød Kro

Blovstrød Kro

Kongevejen 21, Lillerød
restaurantLæs mere
Cafe Alex

Ejerlejlighedsforeningen Hovedgade 10-14 Birkerød

Hovedgaden 21, Birkerød
point_of_interestLæs mere
Kop & Kande Birkerød
SILVAN Birkerød

SILVAN Birkerød

Birkerød Kongevej 53, Birkerød
home_goods_storeLæs mere
Spejdernes Genbrug

Spejdernes Genbrug

Havremarken 10, Farum
storeLæs mere

Personlig og Spirituel Vejledning

Hovedgaden 45, Birkerød
point_of_interestLæs mere
MantziusLive

MantziusLive

Johan Mantzius Vej 7a, Birkerød
point_of_interestLæs mere
Lillerød

Lillerød

Lillerød
localityLæs mere

📑 Birkerød alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning