Bar i nærheden Guru

Lokal tid:
06:00:28

Guru

3-5, Jernbanegade, 1608, København, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 70 70 20 20
Internet side: www.guru.dk
Latitude: 55.6761999, Longitude: 12.5665668
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Bar:

Reef N' Beef

Jernbanegade 4, København
restaurantLæs mere

TAPAS HUSET

Jernbanegade 4, a@tapashuset.dk, København V
restaurantLæs mere

The Scottish Pub

Rådhuspladsen 16, København V
barLæs mere

The Shamrock Inn - Irish Craft Beer Bar

Axeltorv 7, København V
barLæs mere

shamrock inn copenhagen

Axeltorv 7, København V
barLæs mere

Rosie McGee's

Vesterbrogade 2A, København V
barLæs mere

Old English Pub

Vesterbrogade 2B, København V
barLæs mere

Vesterbro Bryghus

Vesterbrogade 2, København V
barLæs mere

The Old Irish Pub Vesterbro

Vesterbrogade 2D, København
barLæs mere

Old Irish Pub - Copenhagen

Vesterbrogade 2d, København V
barLæs mere

Visit carlsberg

Rådhuspladsen 3, København V
barLæs mere

G*A*Y Copenhagen Nightclub

Vester Voldgade 10, København V
barLæs mere

Byhaven - Pumpehuset

Studiestræde 52, København V
barLæs mere

Bryggeriet Apollo

Vesterbrogade 3, København V
barLæs mere

Bar Service og Tjenesteydelser

H. C. Andersens Boulevard 18, København V
barLæs mere

Hard Rock Cafe

Rådhuspladsen 45-47, København V
barLæs mere

BrewPub Copenhagen

Vestergade 29, København K
barLæs mere

Tivoli Bird

Bernstorffsgade 3, København V
barLæs mere

Tapa Del Toro

Bernstorffsgade 1, København V
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning