Steder i Albertslund

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

380949

Dødsfald

2708

DanmarkAlbertslund

 

Albertslund

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
27 586
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2620

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Albertslund

Elektriker

Mad

Købmand eller supermarked

Sundhed

Vasketøj

📑 Albertslund alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBusstoppestedButikCafeCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTogstationTøjbutikVasketøjVinhandelbiludlejning