Steder i Aabenraa

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

375065

Dødsfald

2697

DanmarkAabenraa

 

Aabenraa

Administrative Region:
Syddanmark
Befolkning:
16 425
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
6200

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Aabenraa

Dyrehandel

Ejendomsmægler

Restaurant

Skole

Opbevaring

📑 Aabenraa alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning