Steder i Aabenraa

Åben kort
Lokal tid:
20:13:49
Aabenraa
Administrative Region:Syddanmark
Befolkning:16 153
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
6200

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
AabenraaAabenraa
Aabenraa
Hotel Europa

Hotel Europa

H P Hanssens Gade 10, Aabenraa
lodgingLæs mere
Hotel AAbenraa

Hotel AAbenraa

Klinkbjerg 20, Aabenraa
lodgingLæs mere
Sølyst Kro. Restaurant og Hotel I/S

Sølyst Kro. Restaurant og Hotel I/S

Flensborgvej 164, Aabenraa
lodgingLæs mere
Fjordlyst Hotel og Camping
Hotel Royal

Rugkobbelcentret A/S

Farversmøllevej 12, Aabenraa
point_of_interestLæs mere

Kroen I Krogen Aabenraa ApS

Vestergade 7, Aabenraa
point_of_interestLæs mere
Münchow Foto ApS
Restaurant Knapp

Restaurant Knapp

Stennevej 79, Aabenraa
restaurantLæs mere
Broager Sparekasse

IBC International Business College

Dronning Margrethes Vej 6, Aabenraa
point_of_interestLæs mere

Kløvet granitskulptur

Haderslevvej 52, Aabenraa
point_of_interestLæs mere

Nybro Snedkerforretning (Viggo Thude)

Lavgade 17, Aabenraa
point_of_interestLæs mere
Kop & Kande
Fitness World - Aabenraa, Nygade

Fitness World - Aabenraa, Nygade

Nygade 63E, Aabenraa
gymLæs mere
Compass Advokatfirma
Cornett Sko ( EUROSKO )

Cornett Sko ( EUROSKO )

Ramsherred 21, Aabenraa
shoe_storeLæs mere
Change Lingerie

Change Lingerie

Ramsherred 16, Aabenraa
clothing_storeLæs mere
Rødekro

📑 Aabenraa alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning